Aktualności

III Forum Interesariuszy w ramach programu pilotażowego programu ETV

28 września 2017 r. w Brukseli odbędzie się trzecie spotkanie Interesariuszy Programu ETV, które umożliwi zainteresowanym stronom wymianę poglądów na temat oceny działania Pilotażowego programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej.
Program ETV jest obecnie poddawany ocenie w celu stwierdzenia, czy osiągnął pożądane rezultaty po 3 latach funkcjonowania.
Unia europejska pragnie sprawdzić, czy obecny program funkcjonuje zgodnie z planem, zarówno jeżeli chodzi o ustanowioną infrastrukturę weryfikacji, jaki i oczekiwane rezultaty dla inwestorów, którzy korzystają z systemu. 

Data wpisu: śr. 2017-08-23 11:05
 

Konsultacje społeczne dotyczące ewaluacji Pilotażowego programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych

31 lipca rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące  ewaluacji Pilotażowego programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej. Konsultacje potrwają do 31 października.  Unia europejska pragnie sprawdzić, czy obecny program funkcjonuje zgodnie z planem, zarówno jeżeli chodzi o ustanowioną infrastrukturę weryfikacji, jaki i oczekiwane rezultaty dla inwestorów, którzy korzystają z systemu.
Link do konsultacji w języku polskim dostępny pod adresem:
Kliknij tu!
Data wpisu: pt.2017-07-28 08:15

 

Szkolenie dla Wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.
- Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
- Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w dniu 6 lipca 2017 roku, w godz. 9:00 - 14:00(rejestracja od 8:30) w sali 102.
Więcej informacji o szkoleniu znajdziecie Państwo tutaj: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1023,zapraszamy-na-szkolenie-przedsiebiorcow-ktorzy-wdrazaja-innowacyjne-technologie-srodowiskowe.html
Program szkolenia w załączeniu i do pobrania z ww. witryny NFOŚiGW.
Gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniu, szczególnie ze względu na możliwość zdobycia informacji na temat dofinansowania weryfikacji technologii środowiskowej w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.
Więcej informacji o ETV znajdziecie Państwo tutaj: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/systemy-srodowiskowe/system-weryfikacji-technologii-srodowiskowych-etv/
lub na stronie Pilotażowego programu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej:https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/

Data wpisu: wt.2017-07-03 11:18
 

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

Szanowni Państwo, mamy przyjemność ogłosić, że dzisiaj ukazał się oficjalny komunikat na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący pierwszego naboru w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”. Planowana łączna alokacja środków dla całego programu trwającego do 2023r. to 1 mln zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV dla swojej technologii i będą mogli oni otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów przeprowadzonej weryfikacji oraz kosztów badań do weryfikacji , ale nie więcej niż 50 tyś. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Data wpisu: śr. 2017-03-15 13:00
 

Nowy newsletter ETV

Przedstawiamy Państwu nowy Newsletter ETV a w nim m.in.:
- podsumowanie 3 lat pilotażowego programu weryfikacji technologii środowiskowych,
- informacje o nowej normie europejskiej dotyczącej weryfikacji technologii ISO 14034:2016 Environmental management -- Environmental technology verification (ETV)
- wywiad z Kristiną Veinbender z firmy AGRO-ECO
Data wpisu: pt. 2017-03-15 13:00
 

Plany wdrożenia w Polsce normy ISO 14034: 2016 Environmental management - Environmental technology verification (ETV)

Norma ISO 14034:2016 (Environmental management: ETV) została opracowana i opublikowana (w listopadzie 2016 roku) celem harmonizacji procedur ETV na świecie i zapewnienia rozpoznawalności świadectw weryfikacji. Wszystkie jednostki weryfikujące działające w Polsce postulują o wdrożenie normy ISO 14034:2016 na poziomie krajowym. Pozwoli to na skuteczniejsze konkurowanie weryfikowanych polskich technologii na rynkach światowych, bowiem norma jest lepiej rozpoznawalna niż Ogólny Protokół Weryfikacji ETV programu pilotażowego UE. Dzięki temu również jednostki weryfikacyjne będą miały możliwość rozszerzenia swojej działalności o obszary nieobjęte programem pilotażowym UE tj.:
• Monitoring gleby i wód podziemnych oraz oczyszczanie gleb
• Czystsza produkcja i procesy
• Technologie środowiskowe w rolnictwie
• Zanieczyszczenia powietrza monitorowanie i ograniczanie emisji
Rozszerzenie zakresu działalności jednostek weryfikacyjnych umożliwi polskim firmom oferującym ekoinnowacyjne rozwiązania z tych obszarów skorzystanie z weryfikacji ETV i skuteczniejsze promowanie się na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto przetłumaczenie nowej normy ISO 14034:2016, umożliwi promocję samego podejścia ETV jako uwiarygodnienia skuteczności technologii wśród nabywców. Takie podejście stosuje już Kanada, USA, Francja i Dania.
Data wpisu: śr. 2017-01-11 15:58
 

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności