logo_zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

Jeżeli jesteś właścicielem, producentem lub upoważnionym przedstawicielem innowacyjnej technologii dającej wymierne korzyści środowiskowe, skorzystaj z nowego narzędzia rynkowego jakim jest Program EU ETV.
Weryfikacja Technologii Środowiskowych, czyli ETV, ma za zadanie ułatwić i pomóc w komercjalizacji innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku oraz wzmocnić pozycję rynkową MŚP oferujących takie technologie. EU ETV umożliwia uzyskanie Świadectwa Weryfikacji stanowiącego niezależny, oparty na podstawach naukowych dokument potwierdzający parametry deklarowane przez dostawcę/twórcę. Świadectwo jest publikowane na stronach Komisji Europejskiej i jest uznawane w całej Unii Europejskiej.
Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (WTS) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie posiada kredytację PCA na prowadzenie weryfikacji w ramach EU ETV i wystawia Świadectwa Weryfikacji.

 

ETV (Environmental Technology Verification) to dobrowolny system, który może znacznie ułatwić i wspomóc skomercjalizowanie i upowszechnianie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku

Witaj na ETV | Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych

15 lutego odbędzie się w Brukseli  IV Forum ETV dotyczące ewaluacji programu pilotażowego ETV oraz jego przyszłości w Europie. W 2017 r została zaplanowana ocena skutków i osiągnięć programu pilotażowego ETV po trzech latach jego trwania.  Starano się ustalić czy obecny program spełnia cele dotyczące zarówno jednostek weryfikacyjnych jak i czy podmioty korzystające z weryfikacji uzyskują dzięki niemu wyższe wyniki. Podczas Forum zostaną przedstawione te wyniki, jak również zaprezentowane plany na przyszłość programu.
Data wpisu: śr. 2018-02-05 11:50
 

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarceIII Forum Interesariuszy w ramach programu pilotażowego programu ETV

28 września 2017 r. w Brukseli odbędzie się trzecie spotkanie Interesariuszy Programu ETV, które umożliwi zainteresowanym stronom wymianę poglądów na temat oceny działania Pilotażowego programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
Data wpisu: śr. 2017-08-28 11:50

Konsultacje społeczne dotyczące ewaluacji Pilotażowego programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych

31 lipca rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące  ewaluacji Pilotażowego programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej. Konsultacje potrwają do 31 października. 
Czytaj dalej
Data wpisu: pt.2017-07-28 08:15

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.


Oferta EU ETV