zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

O zakładzie

ZaPolskie Centrum Akredytacji AK020kład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Zakład WTS) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020: 2012 oraz z Ogólnym Protokołem Weryfikacji na prowadzenie weryfikacji w ramach Pilotażowego Programu EU ETV. Instytut jest liczącą się jednostką w Polsce, działającą od wielu lat w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Mieścimy się w samym centrum Warszawy.

• Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji do procesu weryfikacji;

• Oferujemy bezpłatną ocenę kwalifikowalności technologii do weryfikacji tzw. ”Quick scan”;

• Pomagamy w znalezieniu jednostek badawczych właściwych dla celów ETV;

• Współpracujemy z wysokiej klasy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem;

• Gwarantujemy zachowanie najwyższych standardów jakości;

• Publikujemy i mówimy o wydanych przez nas Świadectwach Weryfikacji;

ETV o zakładzie - technologie energetyczne

W zależności od skomplikowania technologii koszt weryfikacji w naszej jednostce wynosi od 30 tyś zł.