Współpraca

.

Instytut OchETV Enterprise Europe Networkrony Środowiska- PIB (IOŚ-PIB) oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) podpisały umowę o współpracy w ramach projektów EU ETV (IOŚ-PIB) i Enterprise Europe Network (IMBiGS).

Obydwie strony zobowiązały się promować wśród swoich interesariuszy projekty strony drugiej. Dzięki takiej współpracy zarówno program EU ETV jak i EEN będą miały zdecydowanie większy zasięg.

Enterprise Europe Network to sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej. Ośrodek EEN Central Poland przy IMBiGS jest jej częścią. Zadaniem sieci EEN jest wspieranie innowacyjności oraz międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez ośrodki sieci kierowane są w głównej mierze do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki europejskiemu zasięgowi sieci i ścisłej współpracy poszczególnych ośrodków informacje o ofertach lub potrzebach przedsiębiorstw docierają do potencjalnych partnerów w każdej części Europy.

Wszystkie usługi świadczone przez zespół EEN Central Poland finansowane są przez Komisję Europejską, stąd też współpracujący z ośrodkiem przedsiębiorcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

EEN Central Poland świadczy usługi w zakresie:

  • poszukiwania oraz międzynarodowej promocji polskich technologii,

  • kojarzenia partnerów biznesowych i technologicznych,

  • organizacji spotkań firm i misji gospodarczych,

  • udzielania informacji oraz doradztwa w zakresie: unijnych programów dostępnych dla polskich firm; źródeł finansowania dla sektora MŚP (m.in. fundusze strukturalne); prawodawstwa, standardów i polityki UE.

 

 

ETV KIC InnoEnergyKIC InnoEnergy jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, inicjatywy Unii Europejskiej, mającej na celu zwiększenia konkurencyjności Europy i rozwiązywania problemów społecznych poprzezzbliżenie sektora nauki i sektora gospodarki. Głównym celem KIC InnoEnergy jest wspieranie budowy i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonej energii.

Inicjatywa KIC InnoEnergy jest skierowana do przedsiębiorców, naukowców, studentów, oraz indywidualnych wynalazców z obszaru zrównoważonej energii chcących skomercjalizować swój pomysł i planują założenie firmy lub ją intensywnie rozwijać.

Wsparcie jakie można otrzymać w ramach KIC InnoEnergy obejmuje cały proces tworzenia startupa – od organizacji działań po zarządzanie firmą, finansowanie poszczególnych etapów tych działań, rozwój firmy oraz pomoc w uzyskaniu kapitału zewnętrznego. Dzięki KIC InnoEnergy możliwe jest zarówno sfinansowanie projektu, oraz w zależności od stadium jego zaawansowania, przygotowanie biznesplanu, profesjonalna analiza potencjału czy przeprowadzenie kompleksowego studium wykonalności.