Program EU ETV

Producenci coraz częściej zapewniają, że parametry sprawności i rozwiązania ekoinnowacyjne ich technologii są wyjątkowe, co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Powoduje to brak zaufania do innowacyjnych rozwiązań, co skutkuje tym, że wiele dobrych technologii nie może odpowiednio szybko zaistnieć na rynku. Rozwiązaniem jest pilotażowy program EU ETV uruchomiony przez Komisję Europejską.

ETV (Environmental Technology Verification) to dobrowolny system, który może znacznie ułatwić iwspomóc skomercjalizowanie i upowszechnianie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku na rynku europejskim.

Jest niezależnym, wiarygodny i opartym na podstawach naukowych potwierdzeniem, że technologia rzeczywiście działa tak, jak deklarujedostawca/twórca.

ETV nie jest ani certyfikacją ani etykietowaniem, gdyż ocena nie jest dokonywana w odniesieniu do wstępnie zdefiniowanych specyfikacji technicznych lub norm. 

.

      

 

Technologie poddawane weryfikacji

 

Technologia zgłaszana do weryfikacji ETV powinna spełniać następujące kryteria:
 • Być gotową do wprowadzenia na rynek lub już dostępną na rynku;
 • Wykazywać cechy innowacyjne (parametry sprawności i wartość środowiskową dodaną) w odniesieniu do podobnych technologii dostępnych na rynku;
 • Zaspokajać potrzeby użytkowników;
 • Działać zgodnie z wymaganiami prawnymi;
 • Należeć do jednego z obszarów technologicznych Programu EU ETV:
 1. Oczyszczanie i monitoring wody;
 2. Materiały, odpady i zasoby;
 3. Technologie energetyczne;

 
 
 

Wynik weryfikacji

 
Wynikiem weryfikacji ETV jest raport z weryfikacji oraz Świadectwo Weryfikacji. Świadectwo Weryfikacji to zwięzły dokument zawierający krótki opis technologii, zweryfikowane parametry działania wraz z wszystkimi założeniami oraz wartość środowiskową dodaną.
Świadectwo Weryfikacji może być wykorzystane przez wnioskodawcę w marketingu technologii oraz kontaktach biznesowych. Jest publikowane na stronie Komisji Europejskiej.

 

 

 

Korzyści z weryfikacji ETV dla twórców/producentów technologii

 

 • Potwierdzenie innowacyjnych cech technologii, w tym pozytywnego efektu na środowisko;
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku, w szczególności jeżeli sprawność oferowanego rozwiązania oraz uzyskiwany efekt ekologiczny jest wyższy niż obowiązujące normy/regulacje i wyróżnia technologię spośród podobnych, dostępnych na rynku rozwiązań;
 • Wyeliminowanie potrzeby każdorazowego powtarzania badań dla zademonstrowania parametrów technologii;
 • Zapewnienie, że technologia jest wiarygodna i widoczna (wyróżniona) wśród innych dostępnych na rynku;
 • Zwiększenie wiarygodności małych i średnich firm opracowujących nowatorskie technologie środowiskowe.