zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

4th Stakeholder Forum of the EU Environmental Technology Verification (ETV) pilot programme “Evaluation and future of ETV in Europe

15 lutego odbędzie się w Brukseli  IV Forum ETV dotyczące ewaluacji programu pilotażowego ETV oraz jego przyszłości w Europie. W 2017 r została zaplanowana ocena skutków i osiągnięć programu pilotażowego ETV po trzech latach jego trwania.  Starano się ustalić czy obecny program spełnia cele dotyczące zarówno jednostek weryfikacyjnych jak i czy podmioty korzystające z weryfikacji uzyskują dzięki niemu wyższe wyniki. Podczas Forum zostaną przedstawione te wyniki, jak również zaprezentowane plany na przyszłość programu..
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_en

Data wpisu: pon. 2018-02-05 11:03