zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność ogłosić, że dzisiaj ukazał się oficjalny komunikat na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący pierwszego naboru w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”.

Planowana łączna alokacja środków dla całego programu trwającego do 2023r. to 1 mln zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV dla swojej technologii i będą mogli oni otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów przeprowadzonej weryfikacji oraz kosztów badań do weryfikacji , ale nie więcej niż 50 tyś. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Szczegółowy - kliknij tu

Data wpisu: pon. 2018-05-02 11:44