zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

III Forum Interesariuszy w ramach programu pilotażowego programu ETV

28 września 2017 r. w Brukseli odbędzie się trzecie spotkanie Interesariuszy Programu ETV, które umożliwi zainteresowanym stronom wymianę poglądów na temat oceny działania Pilotażowego programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej.
Program ETV jest obecnie poddawany ocenie w celu stwierdzenia, czy osiągnął pożądane rezultaty po 3 latach funkcjonowania.
Unia europejska pragnie sprawdzić, czy obecny program funkcjonuje zgodnie z planem, zarówno jeżeli chodzi o ustanowioną infrastrukturę weryfikacji, jaki i oczekiwane rezultaty dla inwestorów, którzy korzystają z systemu. 

Data wpisu: śr. 2017-08-23 11:05