zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

Publikacja normy ISO 14034:2016 Environmental management -- Environmental technology verification (ETV)

10.11.2016r. sekretariat ISO opublikował nową  normę techniczna ETV ISO 14034: 2016 Environmental management - Environmental technology verification (ETV), przy opracowaniu której oprócz delegatów z Polski brali udział eksperci z Japonii, Korei, USA, Kanady, Francji, Danii, Filipin, Malezji, Australii, Wielkiej  Brytanii, Szwajcarii, Belgii, Brazylii oraz Komisji Europejskiej  w ramach grupy roboczej ISO TC207/SC4/WG5 pod przewodnictwem Benoit Desforges z Enviuronment and Climate Change Canada. Norma ta określa m. in. zasady, procedury i wymagania prowadzenia weryfikacji technologii środowiskowych.
Normalizacja procedury ETV jest skutecznym sposobem zapewnienia, że jednostki prowadzące weryfikacje ETV na świecie, stosować będą jednolita, miarodajną i wiarygodną procedurę.
Trwają prace nad przygotowaniem dodatkowych dokumentów w postaci np. raportu technicznego lub specyfikacji techniczne, mające uzupełnić kwestie zgodności. Polskie Centrum Akredytacji monitoruje prace nad nowelizacją oraz wdrożeniem ww. dokumentów. Informacja o ewentualnej zmianie wymagań akredytacyjnych dla akredytowanych lub zainteresowanych akredytacją w obszarze ETV, jednostek inspekcyjnych zostanie opublikowana na stronie internetowej PCA.
Data wpisu: czw.2016-11-17 09:37