zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

Plany wdrożenia w Polsce normy ISO 14034: 2016 Environmental management - Environmental technology verification (ETV)

Norma ISO 14034:2016 (Environmental management: ETV) została opracowana i opublikowana (w listopadzie 2016 roku) celem harmonizacji procedur ETV na świecie i zapewnienia rozpoznawalności świadectw weryfikacji. Wszystkie jednostki weryfikujące działające w Polsce postulują o wdrożenie normy ISO 14034:2016 na poziomie krajowym. Pozwoli to na skuteczniejsze konkurowanie weryfikowanych polskich technologii na rynkach światowych, bowiem norma jest lepiej rozpoznawalna niż Ogólny Protokół Weryfikacji ETV programu pilotażowego UE. Dzięki temu również jednostki weryfikacyjne będą miały możliwość rozszerzenia swojej działalności o obszary nieobjęte programem pilotażowym UE tj.:
• Monitoring gleby i wód podziemnych oraz oczyszczanie gleb
• Czystsza produkcja i procesy
• Technologie środowiskowe w rolnictwie
• Zanieczyszczenia powietrza monitorowanie i ograniczanie emisji
Rozszerzenie zakresu działalności jednostek weryfikacyjnych umożliwi polskim firmom oferującym ekoinnowacyjne rozwiązania z tych obszarów skorzystanie z weryfikacji ETV i skuteczniejsze promowanie się na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto przetłumaczenie nowej normy ISO 14034:2016, umożliwi promocję samego podejścia ETV jako uwiarygodnienia skuteczności technologii wśród nabywców. Takie podejście stosuje już Kanada, USA, Francja i Dania.
Data wpisu: śr. 2017-01-11 15:58