zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

W dniu 11.06.2015 r. o godzinie 14 w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się na panel dyskusyjny pt. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - od odpadu do surowca, organizowany w ramach projektu Ekoprezent. Spotkanie otworzy pan Janusz Ostapiuk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, a poprowadzi je dr inż. Adam Mierzwiński. Podczas ostatniej debaty związanej z technologiami wystąpi Bartosz Malowaniec, kierownik Zakładu WTS IOŚ-PIB.
Dyskusje będą się toczyć w trzech grupach tematycznych: 
- Opakowania i odpady opakowaniowe – jakie wyzwania i przeszkody napotykają polscy przedsiębiorcy w realizacji nowych obowiązków ustawowych;
- Odpady komunalne w kontekście ich gospodarowania i odzysku odpadów opakowaniowych;
- Nowoczesne technologie przetwarzania odpadów
Spotkanie będzie także okazją do nawiązania kontaktów, nieformalnych rozmów i wymiany doświadczeń, a także podjęcia dalszych ekopostanowień! Czytaj dalej