zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

Ekoodpowiedzialni w biznesie

"Ekoodpowiedzialni w biznesie"
Już po raz piąty firma Abrys organizuje konkurs dla podmiotów, które w sposób wyjątkowy minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko. Uczestnicy tegorocznej edycji mogą zgłaszać się w dwóch kategoriach: "Przedsiębiorstwo" oraz "Innowacje środowiskowe".
Współorganizatorem przedsięwzięcia i partnerem kategorii „Innowacje środowiskowe” jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny. Konkursowi patronują: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerami merytorycznymi wydarzenia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy. Medialnie wspierają nas: CR Navigator, CSR.pl, CSRinfo.org, ecomanager.pl, greenbiznes.pl, kampaniespoleczne.pl, pi.gov.pl oraz CSRProfit. Partnerem organizacyjnym jest Envicon.
W kategorii "Innowacje środowiskowe" – wyłonieni zostaną pomysłodawcy nowatorskich rozwiązań w zakresie wdrażania technologii środowiskowych. Mogą zgłosić się do niej nie tylko małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ale również osoby fizyczne, jednostki otoczenia biznesu i jednostki naukowe. Laureaci otrzymają Puchary Innowacji Środowiskowych w dwóch podkategoriach:

  • innowacyjny projekt gotowy do komercjalizacji, tj. po wstępnej fazie badań i analizie rynku, ale niezakończony wdrożeniem,
  • innowacyjny projekt zakończony wdrożeniem w przemyśle lub gospodarce.

Dla tegorocznego laureata w kategorii „Innowacje środowiskowe” projekt gotowy do wdrożenia, Gorzowski Ośrodek Technologiczny przewiduje nagrodę specjalną w postaci przygotowania i organizacji komercjalizacji pomysłu innowacyjnego.
Zgłoszenia do V edycji konkursu należy nadsyłać do 31 lipca 2015 r.
Wszyscy laureaci zostaną nagrodzeni 26 października 2015 r. podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, poprzedzającej Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. Agata Elias tel: 61/ 655 81 08 e-mail: a.elias@abrys.pl lub konkurs@abrys.pl