zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

Ekoodpowiedzialni w biznesie

Dobiegła końca V edycja konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. W dniu 26 października br. podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON na terenie MTP w Poznaniu odbyło wręczenie nagród wszystkim laureatom.

Główną nagrodę w kategorii Przedsiębiorstwo, z rąk Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Michała Kiełszni oraz prezes Zarządu Abrys, organizatora konkursu Magdaleny Dutki, odebrał prezes Zarządu Bialskich Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN"- Zygmunt Król. Tegoroczny laureat został doceniony m.in. za wybudowanie instalacji ujmowania biogazu na oczyszczalni ścieków oraz wytwarzania w Kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej, a także odzysk energii cieplnej zakumulowanej w ujmowanych jurajskich wodach głębinowych.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały firmy: Dolina Nidy Sp. z o.o., Grupa LOTOS S.A. oraz Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego. W drugiej kategorii konkursu, która współorganizowana jest z Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym, Innowacje środowiskowe, uczestnicy zgłaszali swoje projekty z podziałem na dwie grupy: projekt gotowy do komercjalizacji oraz projekt wdrożony w praktyce/przemyśle. W pierwszej grupie puchar Innowacji Środowiskowych otrzymała spółka ComPot. Zwycięzka firma reprezentowana przez pana Piotra Gramzę, stworzyła projekt biodegradowalnych eko-doniczek wyprodukowanych z kompostu. Doniczki produkowane są w całości z naturalnego kompostu wytwarzanego na składowisku odpadów, a umieszczone w ziemi w procesie biodegradacji mają uwalniać wartości mineralne, które zaabsorbuje roślina. Dodatkową nagrodą w tegorocznej edycji konkursu dla laureata tej kategorii jest przygotowanie i organizacja komercjalizacji pomysłu innowacyjnego przez Gorzowski Ośrodek Technologiczny. Wyróżnienia w tej grupie otrzymała firma Sorpla Sp. z o.o. oraz Instytut Technologii Mechanicznej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.Puchar Innowacji środowiskowych dla projektu wdrożonego już w praktyce otrzymała firma PROCOM SYSTEM S.A., a nagrodę odebrał z rąk prezesa Zarządu GOTu Marka Wróblewskiego, pan Artur Wójcikowski, prezes Zarządu spółki. Nagrodzony projekt dotyczy ochrony ryb przed wpływaniem w obszar oddziaływania urządzeń hydrotechnicznych. Zwycięska firma stworzyła bariery elektryczno-elektroniczna NEPTUN, przeznaczone do wszelkich ujęć wód powierzchniowych. W urządzeniu zastosowana została metoda wytwarzania narastającego nieliniowego natężenia pola elektrycznego w środowisku wodnym, wykorzystywana do sterowania zachowaniem ryb. Parametry pola elektrycznego niskiego natężenia oddziałują na układ nerwowo-mięśniowy ryb, powodując zmianę ich ruchu w przeciwnym kierunku. Wyróżnienie w tej grupie otrzymała firma Transition Technologies S.A. Na Gali została przyznana jeszcze jedna nagroda. Z tytułu małego jubileuszu, jakim jest fakt, iż konkurs ma swoją 5-tą edycję, organizator konkursu postanowił przyznać nagrodę specjalną za całokształt działalności Instytutowi Chemicznej Przeróbki Węgla. Nagrodę "Kreatora Ekoinnowacji" odebrał dyrektor instytutu, pan Aleksander Sobolewski. Na koncie ich 60-letniej działalności widnieje wiele inwestycji oraz przedsięwzięć, które miały znaczący wpływ na rozwój innowacji środowiskowych oraz poprawę ochrony środowiska w Polsce. Instytut jest m.in. pomysłodawcą oraz założycielem Sieci "LABIOMEN", której celem jest utrzymanie wysokiej biegłości laboratoriów w zakresie oceny właściwości energetycznych paliw stałych.

Na Gali Międzynarodowego Kongresu ENVICON poza wręczeniem nagród w konkursie Ekoodpowiedzialni w biznesie oraz innych konkursów organizowanych przez firmę Abrys, odbył się także występ Justyny Steczkowskiej, która zaprezentowała utwory ze swojej najnowszej płyty, a także występ zespołu Projekt Niebo. Uroczystość trwała do późnych godzin nocnych. Takiego wydarzenia nie można ominąć. Już dziś warto pomyśleć o uczestnictwie w przyszłorocznej VI edycji konkursu „Ekoodpowiedzalni w biznesie”. Agata EliasKoordynator konkursów redakcyjnych.